Всичко за мъжът.

      

Бенджамин ХофДАО-то на Пух
В 1854 едно момче от Порт Хурон, Мичигън, било отстранено от училище, защото „създавало неприят­ности". Било прекарало там само три месеца и това щяло да остане единственото официално образование в живота му. По-нататк то работило като лаборант. Работата приключило, след като взривило лаборатори­ята. Шефът му го изхвърлил, като му заявил, че от него никога нищо няма да излезе. Но той си имал план. Искал да изучи механичното приложение на природните закони. След време станал най-изтъкнатият изобретател в американската история, с повече от хиляда и триста американски и чужди патенти, регистрирани на негово име, едно име, което е синоним на умеещ да решава проблемите гений, името на Томас Едисон.
Вземи линк

      

Агата КристиСмъртта на лорд Еджуеър
Разбрано момче е той. От години му дължа пари и това ни свързва.
Вземи линк

      

Пелъм Гренвил УдхаусСъдба
Една годеница не може да няма определени становища, когато нейният възлюбен вземе да обсипва с рицарски жестове изпадналите в беда благородни девици. Ако девиците, на които служи, са грозни, значи, е добро момче и заслужава похвала. Ако са хубави, той е долен мръсник и незабавно получава обратно още с първата поща годежния пръстен и любовните си писма.
Вземи линк

      

Пелъм Гренвил УдхаусЪкридж и неговият колеж за кучета
Тези момчета от Външното министерство имат винаги под ръка някоя десетачка или двайсетачка, скътана под дюшека. Задигат ги от обществените фондове.
Вземи линк

      

Конфуциймисъл
Благородният мъж винаги мисли за добродетелта, простолюдието мисли за удобството.
Вземи линк

      

Пелъм Гренвил УдхаусДжийвс се намесва
Струваше ми се невероятно да съм гледал на тоя психо-доктор като на заплаха в лечението. Това може да послужи за урок на всеки от нас, че един мъж, дори и с голо теме и рунтави вежди, би могъл да си остане с младо сърце и с душа на великодушен спортсмен.
Вземи линк

      

Алберт Айнщайнмисъл
Всеки мъж, който шофира безопасно и в същото време целува хубаво момиче не отдава на целувката вниманието, което заслужава.
Вземи линк

      

Пелъм Гренвил УдхаусПълнолуние в Бландингс
Нито един мъж не е постигнал нищо, преди да се е оженил.
Вземи линк

      

Пелъм Гренвил УдхаусПълнолуние в Бландингс
Бил се хвана за косата. Тя беше твърде къса като за художник, но един решителен мъж може да се хване за всичко, което поне мъничко стърчи.
Вземи линк

      

Пелъм Гренвил УдхаусПълнолуние в Бландингс
Като ерген на него му беше трудно да разбере и съчувства на такъв жалък страхопъзльо, какъвто в този момент му се струваше собствения му племенник. Винаги съществува една такава непреодолима пропаст между женения и неженения мъж.
Вземи линк