О, жена, грехът те разсъблече, а проклятието те изми и тъй пречистена, ти въстана за ненакърнен живот.
Рабиндранат Тагор
индийска