Човекът хъркаше, все едно му бе заседнала рибена кост в гърлото по време на закуска. Затова тя го сграбчи както може да сграбчва само жена XXL и го замъкна до една грубо скована пейка близо до алеята.
Пелъм Гренвил Удхаус
английска