волево
Дао Дъ Дзин
Ще доведа пустотата /на сърцето/ докрай.
Ще запазя пълно спокойствие.
Лао Дзъ