величествено
Алхимикът
Но пустинята е толкова голяма, а хоризонтът — толкова далеч, че карат хората да се чувстват незначителни и да мълчат.
Паулу Коелю


Алхимикът
Животът е този, който открива живот.
Паулу Коелю