вълшебно
Алхимикът
Всеки човек, който отвори книга на някаква страница или погледне ръцете на хората, полета на птиците, картите за игра или пък нещо друго, би могъл да намери връзка със събитието, което изживява в момента.
Паулу Коелю


Алхимикът
Всичко е гравирано върху Всемирната душа и ще остане там завинаги.
Паулу Коелю


Алхимикът
Ала ти си в пустинята. Потопи се тогава в нея. Тя ще ти помогне да разбереш както света, така и всяко друго нещо на повърхността на земята. Дори не е нужно да разбираш пустинята: достатъчно е да насочиш вниманието си към една песъчинка и ще видиш в нея всички чудеса на Сътворението.
Паулу Коелю