упорито
Колос на глинени крака
Момиче, което е обичало, макар и по погрешка, никога не може да остане безразлично към съдбата на мъжа, когото някога е смятало за пътеводна звезда в живота си.
Пелъм Гренвил Удхаус