тържествено
Рожден ден
Вдигнете ме на трон и морава
завеса да се спусне там,
и нека сто очи паунови
да блеснат като в древен храм;
по трона изсечете гълъби,
ковете сребърни цветя
и златни гроздове; живота ми
се ражда днес от любовта.
Кристина Росети


Есенна обич
И тогава внезапно се разкъса вълната.
Връхлетя и разрони скалите.
Бианка Габровска


мисъл
Това, което не може да ме убие, ще ме направи по-силен.
Фридрих Ницше


Изворът на доброто
Велико изкуство е музиката. С нея може да се изразят характера, мислите и чувствата на човека.
Петър Дънов


Изворът на доброто
Следвайте онези велики идеи, които сте имали от детинство.
Петър Дънов


Изворът на доброто
Да осмисли човек живота си, това значи да се проникне от великите идеи на Духа. Колкото по-велики идеи приема, толкова по-смислен е животът му.
Петър Дънов


Изворът на доброто
За да се реализира едно Божествено желание, всички световни закони рухват.
Петър Дънов


мисъл
Най-великата слава не е в това никога да не грешиш, но е в това да умееш да се вдигнеш всеки път, когато падаш.
Конфуций


мисъл
Умът е градина, в която волята е господар.
Декарт


мисъл
Етиката е безгранична отговорност за всичко живо.
Алберт Швайцер


Изкуството да бъдеш
Без усилие и готовност да изпиташ болка и тревога, никой не пораства, фактически никой не може да постигне нещо значимо и достойно за уважение.
Ерих Фром


мисъл
Животът е пълен с комизъм, и е величествен само в своя вътрешен смисъл.
Фьодор Достоевски


1984
Здравият разум не се поддава на статистика.
Джордж Оруел


1984
Свободата, това значи да умреш, мразейки ги.
Джордж Оруел


мисъл
Хората спят спокойно, само защото силните крачат в нощта.
Джордж Оруел


Ето я бурята…
Сводът кънти разлюлян.
Свърши се жетвата, нашата!
Почва вършитбата, страшната
С кървавия харман.
Дамян Дамянов


Ето я бурята…
Скърцат душите — диканите.
И се люлеят мегданите!
Земята със гръм се люлей:
„Долу властта, безчовечната!“
Дамян Дамянов


Ето я бурята…
Но жива е още България!
Надига пръстта тя, отваря я
И тръгна пак с кръста си чер.
Дамян Дамянов


мисъл
Във всички творения на природата има нещо за възхищение.
Аристотел


мисъл
Човешката общност се простира дотам, докъдето стига човешкият глас.
Аристотел


ДАО-то на Пух
- Щом ти казвам! Хора идват и влизат в тази Гора и казват: „Тук е само Ийори, така че много важно!" Щурат се насам-натам и се хилят: „Ха-ха!" Но знаят ли нещо за А? Не знаят. За тях то представлява само три пръчки. Но за Образованите - забележи това, малък Прасчо - за Образо­ваните, а не за Пухове и Прасчовци, това е едно Великолепно и славно А. Не просто нещо, което всеки може да дойде и да окепази! - добави той.
Бенджамин Хоф


Залутани птици
О, жена, грехът те разсъблече, а проклятието те изми
и тъй пречистена, ти въстана за ненакърнен живот.
Рабиндранат Тагор


мисъл
Две неща ми вдъхват страхопочитание — сияещото небе отгоре и поучителната Вселена, в която се намирам.
Алберт Айнщайн


мисъл
Ако накарате истината да замълчи и я погребете дълбоко под земята, тя ще поникне, набрала такава експлозивна сила, че ще помете всичко по пътя си.
Емил Зола


мисъл
Моите права свършват там, където започват правата на другите.
Франсоа-Мари Аруе - Волтер


ДАО-то на Пух
Ти си надхвърлил ограниченията на времето и познани­ето. Аз съм далеч след тебе. Ти си намерил Пътя!
Бенджамин Хоф


Трагедия в три действия.
Големият актьор не престава да играе дори когато не е вече на сцената.
Агата Кристи


Портетът на Дориан Грей
Целта на живота е самоизявата
Оскар Уайлд


Портетът на Дориан Грей
А Красотата е една от формите на Гениалността, може би дори стои и по-високо от Гениалността, тъй като не се нуждае от обяснение. Тя е едно от най-великите явления в света — като слънчевата светлина или като пролетта, или като отражението в тъмна вода на тази сребърна раковина, която наричаме луна. Тя не може да бъде оспорвана. Тя има свещеното право на власт. Превръща в царе онези, които я притежават. Вие се усмихвате? О, няма да се усмихвате, когато я загубите!
Оскар Уайлд


Парчета скършена корона.
Дългът не може да съществува без вяра.
Реймънд Фийст


Отвори сърцето си
Истинската любов е безкористна.
Аджан Брам


Замъкът Бландингс и други истории
Дипломатическите извъртания процъфтяват само сред по-ленивите цивилизации, а в онези енергични и силни среди човек се научава да Говори Прямо и Да Го Прави Сега, и на всякакви други работи, дето поставят човек в затруднено положение.
Пелъм Гренвил Удхаус