тактично
Смъртта на лорд Еджуеър
На езика ми беше да му кажа, че единственото, за което съм му нужен, е да има на кого да се хвали, но се въздържах.
Агата Кристи