тайствено
Алхимикът
Тайната на щастието се крие в това да се радваш на чудесата на света, ала никога да не забравяш за двете капки олио в лъжичката.
Паулу Коелю


Алхимикът
Момчето започваше да осъзнава, че предчувствията са мигновено потапяне на душата във Всемирния поток на живота, където историята на всеки човек е част от едно цяло, така че всичко можем да разберем, защото всичко е написано.
Паулу Коелю


Маскарад
Но добре направеният чай не допуска припряност.
Тери Пратчет