строго
мисъл
Без изпит не е приет никой.
Васил Левски


мисъл
Без революция сме загубени во веки веков.
Васил Левски


мисъл
Всекиму ще се държи сметка за делата.
Васил Левски


Смърт в Маркет Бейсинг
Човек винаги трябва да говори с абсолютна точност.
Агата Кристи


Смърт в Маркет Бейсинг
Лавингтъновците от този свят не се трогват от молби!
Агата Кристи