странно
Залутани птици
Малки песни и малки неща ми идват наум тази сутрин.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Сякаш плавам по някаква бистра река
край света върху двата й бряга.
Рабиндранат Тагор


Замъкът Бландингс и други истории
Странно нещо е животът. Колкото повече се опитваш да избягваш някои хора, толкова повече те се лепят по тебе.
Пелъм Гренвил Удхаус


Дао Дъ Дзин
Който е тъждествен на напускането,
възприема напускането с радост.
Лао Дзъ


Галахад в Бландингс
Странно, но всички млади момичета ми изглеждат седемнайсетгодишни. И ти ще го забележиш, като станеш на моята възраст. Значи тя се докачи?
Пелъм Гренвил Удхаус


Вещици в чужбина
Странното при заклетите търсачи на мъдрост е, че независимо къде са, винаги търсят оная мъдрост, която е доста далече от тях. Мъдростта е едно от малкото неща, които изглеждат по-големи с увеличаване на разстоянието.
Тери Пратчет


Вещици в чужбина
Мъдростта е едно от малкото неща, които изглеждат по-големи с увеличаване на разстоянието.
Тери Пратчет


Смъртта на лорд Еджуеър
Просто мислех на глас и, изглежда, съм попрекалил.
Агата Кристи


Посестрими в занаята
Знаеше, че съдбата е странна птица. Не можеше да й се има доверие. Често пъти човек не успяваше да я съзре дори. Тъкмо когато си мисли, че я е притиснал в ъгъла, и се оказва, че било нещо друго — съвпадение може би или пък провидение. Тъкмо залостиш вратата и тя се окаже зад гърба ти. Или докато си мислиш, че си успял да я приковеш към стената, тя се изплъзва, че ти отмъква и чука.
Тери Пратчет