смирено
Трагедия в три действия.
Ще ме извините, че не ставам. От години не мога да си служа с крайниците. Воля Божия, не се оплаквам, само казвам, че човек свиква на всичко.
Агата Кристи


Маскарад
Открай време се бе примирила, че я избират последна в голямата отборна надпревара на Живота.
Тери Пратчет