самотно
За любовта като зима
Извайва глетчери от чакане. Обръща
чаши самота
и грог с лимон, и чай с горчилки
в иглуто – къща
без земя.
Станка Бонева


Отвори сърцето си
Не чакайте съвършенството, то никога не идва.
Аджан Брам


Затъпяване - скритата цел на държавното образование
Ние живеем в мрежи, не в общности и по тази причина всички, които познавам, са самотни.
Джон Гатоу