съмнение
Махабхарата
Едва ли само хубост или усмивка мила пред неговата сила са сигурна закрила.
неизвестен


Съдба
Няма никакъв смисъл човек да се тревожи и да гледа напред в бъдещето и да замисля и претегля всяко свое действие, нали разбирате, защото не можеш да предвидиш дали това няма да предизвика онова, или онова няма да доведе до това.
Пелъм Гренвил Удхаус