радостно
мисъл
Радостта е мрежата на любовта, която улавя душата.
Майка Тереза


Гитанджали
В безсмъртното докосване на дланите ти мъничкото ми сърце престъпва всички граници на радостта и ражда слово неизказано.
Рабиндранат Тагор


Гитанджали
Когато ти ми заповядаш да пея, мисля, че сърцето ми от гордост ще се пръсне; поглеждам твоето лице и сълзи в очите ми напират.
Рабиндранат Тагор


Гитанджали
Всичко неблагозвучно и сурово в живота ми се стапя в сладостна хармония и преклонението ми разперва крила като честита птица в полет над морето.
Рабиндранат Тагор


Гитанджали
Пиян от радостта на песнопението, забравям себе си и се обръщам като към приятел към тебе, който си ми господар.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Сърцето ми като паун танцува,
дъждът барабани по младите листа на лятото,
свирукането на щурците кара
сянката на старото дърво да тръпне неспокойно,
реката е заляла своя бряг и мие селските поля.
Сърцето ми танцува.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
И в мислите ми идва пак усмивката на някакво лице,
видяно в заревото на най-първото разсъмване.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
С любов е пълна всяка бучка пръст,
а цялата небесна шир — със радост.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Блажен съм аз, че съм роден в тази земя
и че съм бил честит да я обикна.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Блажен съм аз, че съм роден в тази земя
и че съм бил честит да я обикна.
Какво от туй, че тя не притежава кралски съкровища —
достатъчно безценно е за мене живото богатство на любовта й.
Най-хубавият дар на благовонието за моето сърце
е от цветята й и аз не зная друго място,
дето луната може да изпълни
цялото ми същество с такава дивна прелест.
Първата светлина, открита пред очите ми,
беше от нейното небе и нека пак тази светлина
да ги целуне, преди завинаги да се затворят.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Ей тъй за нищо изпълни ме с радост.
Само хвани ръката ми във твоята ръка.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
От облаци потулени, звездите потайно трепкат.
Нека сърцето ми се преизпълни с нищо, освен със своята бездънна радост.
Рабиндранат Тагор


Късна Любов
В седем димни таверни ще пием
чаша евтино вино със всеки,
седем нощи, любов, ще танцуваме,
ще танцуваме там, на пазара.
Милена Лилова


мисъл
Като ви срещнат хората, да кажат: “Ето един човек, който изпълнява волята Божия.” От тази похвала по-хубава няма.
Петър Дънов


мисъл
Когато Любовта царува, смут не става!
Петър Дънов