притча
ДАО-то на Пух
Знанието странствало на Север към изворите на Тъмна­та Вода и се изкатерило по Незабележимия Хълм, където срещнало Безмълвното Бездействие.
- Ще ти задам три въпроса - казало то. - Първо, какви мисли и усилия ще ни доведат до разбирането на Дао? Второ, къде трябва да отидем и какво трябва да направим, за да намерим покой в Дао? Трето, откъде трябва да тръгнем и кой път да следваме, за да постигнем Дао?
Безмълвното Бездействие не му отговорило.
Тогава Знанието поело на Юг към страната на Светла­та Вода и се изкачило на хълма краят на Съмненията, където видяло Импулсивния Оратор. Задало му същите въпроси.
- Ето отговорите - отвърнал той. Но щом заговорил, се объркал и забравил за какво става дума.
Тогава Знанието се върнало в двореца и попитало Жъл­тия Прародител, който му казал:
- Да не мислиш за нищо и да не полагаш никакво усилие -това е първата стъпка към разбирането на Дао. Да не отиваш никъде и да не правиш нищо, е първата стъпва към намирането на покой в Дао. Да тръгнеш отникъде и
Бенджамин Хоф