примирено
Алхимикът
Свикнал съм с живота си такъв, какъвто е.
Паулу Коелю


Алхимикът
Твърде много съм свикнал със себе си.
Паулу Коелю


Алхимикът
Аз не искам нищо повече от живота.
Паулу Коелю