описание
Лелите не са за джентълмени
Седи той, тъпче се с храна и не издава нито звук, като се изключи плющенето на ушите му.
Пелъм Гренвил Удхаус


Джийвс се намесва
Тогава проговори с дрезгав гърлен глас, като заклет пушач, глътнал рибена кост.
Пелъм Гренвил Удхаус


Дао Дъ Дзин
В древността способният да бъде образован
е бил дълбок и обширен,
дълбок до непонятност.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Внимателен,
сякаш преминава река по тънък лед;
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Бдителен,
сякаш съседите му го заплашват;
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Въздържан
като гост;
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Разливащ се
като топящ се лед;
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Естествен
като неодялано дърво;
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Широк
като долината;
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Непроницателен
като мътната вода.
Лао Дзъ


ДАО-то на Пух
Същността на принципа на Недялания Камък е, че в първичната си простота нещата съдържат своя собст­вена, естествена сила, сила, която лесно може да се изхаби и загуби, когато тази простота се наруши.
Бенджамин Хоф


ДАО-то на Пух
Според даоистите ерудираният интелект може да бъде полезен при анализа на някои неща, но по-дълбоките и глобални проблеми са избън пределите на ограничените му възможности.
Бенджамин Хоф


ДАО-то на Пух
Докато стигнеше до края на Гората, потокът нарастваше и почти се превръщаше в река. Вече пораснал, той не бягаше, не подскачаше и не блещукаше по пътя си, Както обикновено правеше на младини, а се движеше по-бавно. Защото сега вече знаеше накъде отива и си казваше: „Няма защо да се бърза! Все ще стигна някой ден!"
Бенджамин Хоф


ДАО-то на Пух
Заетият Бързак е почти винаги отчаяно активен. Ако го попиташ какви са житейските му Интереси, ще ви покаже списък от физически Дейности, като например:
Парашутизъм, тенис, крос, федербал, ски, плуване и водни ски.
Бенджамин Хоф


ДАО-то на Пух
Атлетичният тип Бързак - един от многото обикновени разновидности - се занимава, както казва той, с физическа хармония. Но по някакви си причини, той я разглежда като нещо, което се насажда отвън, а не такова, което се изгражда отвътре. Затова той бърка упражнението с работа. Той работи, докато работи; ра­боти, когато се упражнява, а по-често отколкото об­ратното - работи, когато играе.
Бенджамин Хоф


ДАО-то на Пух
В действителност всяка цивилизована стра­на в света си има някакъв еквивалент - място, където хората могат да се хранят, да се отпуснат и да се поразприказват, без да се притесняват колко е часът и без да се налага да тръгнат, щом си изядат храната.
Бенджамин Хоф


Залутани птици
Стените са от камък и вратите са залостени.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
В тревата избелява скелет на животно.
Рабиндранат Тагор


Гневът на демонския крал
Вселената е жива, същество с невъобразима сложност и огромност.
Реймънд Фийст


Замъкът Бландингс и други истории
Тя беше от момичетата, дето вечно се мотаят в краката ти по стълби и коридори. Нямаше начин да вляза в някоя стая и тя да не се вмъкне подире ми. А тръгнех ли да се разхождам из градината, задължително изскачаше я от някой лавров храст, я от лехата с лука.
Пелъм Гренвил Удхаус


Замъкът Бландингс и други истории
Една от причините, поради която този тип мигновено събужда антипатии у свястната част от човечеството е фактът, че има глава като кубето на „Св. Павел“ и вежди, които плачат за подкастряне. Отвратително е да гледаш как тази плешиво-рунтава особа се приближава към теб, а ти не си подготвил стратегическия път за отстъпление.
Пелъм Гренвил Удхаус


Пълнолуние в Бландингс
И в двата случая тази дама бе „като“ готвачка, но готвачка със силен характер. И все пак, тъй като любовта е сляпа, не можеше да не се отчете изисканата преданост, с която съпругът й се наведе и избягвайки крема за лице, я бацна по връхчето на нощната шапчица.
Пелъм Гренвил Удхаус


Пълнолуние в Бландингс
И в същата секунда полковникът вече препускаше по стълбите. Няма защо да учите един военен колко е важно да пресечеш пътя на врага за отстъпление.
Пелъм Гренвил Удхаус


Ако цветовете бяха сиви
Пушекът по цял ден си клатеше краката на комина и не вършеше никаква работа. Хората оряха, сееха жито, жънеха, беряха лозята, сечеха дърва в гората, а той си седеше на комина и само се прозяваше.
Йордан Радичков


Портетът на Дориан Грей
И най-висшата, и най-низшата форма на критиката е един вид автобиография.
Оскар Уайлд


Има нещо гнило в Бландингс
Всеки мъж, успял със собствени сили да натрупа солидно богатство в един свят, където нищо не се дава на тепсия, носи у себе си частица от решимостта и практичната закваска на карибския пират, който мисли и действа на мига.
Пелъм Гренвил Удхаус


мисъл
Добър съпруг е онзи, който никога не заспива пръв нощем и никога не се събужда втори сутрин.
Оноре дьо Балзак


мисъл
Силата е търпение и време.
Оноре дьо Балзак


Трагедия в три действия.
Отровата е колкото мъжко, толкова и женско оръжие — дори повече женско.
Агата Кристи


Трагедия в три действия.
Е, такива са си полицаите, нали и те са хора като всички, колкото и важност да си дават, когато влязат в къщата на някой джентълмен и почнат да душат навсякъде.
Агата Кристи


Трагедия в три действия.
Обикновено англичанинът е скромен, когато свърши добре някаква работа, понякога доволен от себе си, когато свърши лошо някаква работа; ала човек от латинската раса има по-правилна преценка за възможностите си. Ако е умен, не намира за нужно да крие това.
Агата Кристи


Трагедия в три действия.
Колко глупави са мъжете, когато решат да се задомят! Губят целия си чар.
Агата Кристи


Трагедия в три действия.
Обикновено жените не са жестоки към мъжете — освен, ако не е някакъв особен мъж, — те са жестоки само към другите жени.
Агата Кристи


Трагедия в три действия.
Както казах неотдавна, има три различни вида ум: драматичният ум — режисьорският ум, който с механични средства създава ефект за действителност; умът, който се поддава лесно на драматични въздействия — това е младият романтичен ум; и най-после, приятели, прозаичният ум — умът, който вижда не синьо море и мимози, а боядисаното платно на театралните декори.
Агата Кристи


ДАО-то на Пух
Силата на бистрия Ум е неописуема.
Бенджамин Хоф


Нещо, което се гърчи.
Всеки разумен мъж има заешко сърце.
Пелъм Гренвил Удхаус


Нещо, което се гърчи.
Какви невероятни възможности крие една змия! Най-добрият приятел на светската жена!
Пелъм Гренвил Удхаус


Портетът на Дориан Грей
Люляковото клонче падна от ръката му върху ситния чакъл. Една мъхната пчела долетя и закръжи над клончето. После кацна и запълзя по плътно сбитите цветчета на овалната китка.
Оскар Уайлд


Портетът на Дориан Грей
В косите лъчи на слънцето, които струяха през отворената врата, танцуваха позлатени прашинки. Плътният мирис на розите сякаш се просмукваше във всичко.
Оскар Уайлд


Портетът на Дориан Грей
Затракаха чашки и чинийки, разнесе се свистенето на голям грузински самовар.
Оскар Уайлд


Портетът на Дориан Грей
Младите хора искат да бъдат верни и не са, старите искат да изневерят, но не могат. Ето това е всичко.
Оскар Уайлд


Дао Дъ Дзин
Който знае своята сила,
но сдържа слабостта си,
е планински ручей в Поднебесната.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който знае своя блясък,
но се държи скромно,
е за пример в Поднебесната.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който знае своята слава,
но не се удостоява,
е пролом в Поднебесната.
Лао Дзъ


Вещици в чужбина
Историите издълбават улеи, достатъчно дълбоки, за да вървят хората в тях, също както водата следва определено русло по планински склон.
Тери Пратчет


Вещици в чужбина
Змиите и птиците тихо наблюдаваха от дърветата около сечището. В блатото алигаторите се плъзнаха като струи лошо оцветена вода.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Вятърът виеше. Мълнии прорязваха облаците и се забиваха в земята като кинжала на нескопосан убиец. Гръмотевици отекваха из тъмните, брулени от дъжда възвишения.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Замръзналите гори бяха тихи и миришеха на тенекия. Единственото, което падаше сегиз-тогиз от небето, беше поредният сняг.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Дори посред зимата гората бе пълна с живот, най-често задрямал в дупки или заспал зимен сън в хралупите на дърветата.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Животните имат умове. Хората също имат умове, въпреки че са като неясни мъгливи неща. Дори насекомите имат умове, малки остри късчета светлина сред мрака на безсмислието.
Тери Пратчет


Вещици в чужбина
Вълците изобщо не припарваха до хора, освен ако не бяха в глутница и в края на много тежка зима.
Тери Пратчет


Вещици в чужбина
Градът се появи изневиделица. Отдалеч приличаше на сложен бял кристал, израстващ изпод кафяво-зелените блата.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Също като сцена на театър е светът и на него всички хора се перчат като актьори.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Дънерите на дърветата се тълпяха толкова близо до пътеката, сякаш искаха да я заличат напълно.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Шутът беше замръзнал с потресения благоприличен израз на младите мъже навсякъде по света, когато досадни възрастни дами коментират интимния им живот.
Тери Пратчет


Съдба
Аз самият никога не съм бил сгоден, затова не мога от личен опит да говоря за симптомите, но Фреди твърди, че при подобни обстоятелства човек се носи върху пухкав облак някъде високо в небесата и само от време на време при крайна нужда докосва земята с крака.
Пелъм Гренвил Удхаус


Портрет на строга възпитателка
Косите й били златисто-кестеняви, очите — златистокафяви, веждите — златистокафяви, нослето — извънредно изящно, с луничка на върха, а устата разкривала при усмивка прекрасни снежнобели зъби. Брадичката била малка, но решителна.
Пелъм Гренвил Удхаус


Нещо свежо в Бландингс.
Студът е таласъм, който кара всичко красиво да се крие вдън земя.
Пелъм Гренвил Удхаус


Алхимикът
Настъпи дълбоко мълчание, като че ли целият град беше заспал.
Паулу Коелю


Алхимикът
В пустинята нямаше нищо друго освен вечния вятър, тишината и копитата на животните.
Паулу Коелю


Алхимикът
Но пустинята е толкова голяма, а хоризонтът — толкова далеч, че карат хората да се чувстват незначителни и да мълчат.
Паулу Коелю


Замъкът Бландингс и други истории
Лицето му беше измъчено, а дишането тежко, като на човек страдащ едновременно от силно вълнение и запушен нос.
Пелъм Гренвил Удхаус


Замъкът Бландингс и други истории
Тя протегна ръка, сграбчи с железни пръсти брадата на милорд и задърпа с всичката сила на едно съвременно момиче, тренирало от дете хокей, тенис и гимнастика.
Пелъм Гренвил Удхаус


Замъкът Бландингс и други истории
Лицето му беше измъчено, а дишането тежко, като на човек страдащ едновременно от силно вълнение и запушен нос. Слънчевият лъч, който весело се плъзгаше по килима, зърна лицето му и сконфузено се изниза навън.
Пелъм Гренвил Удхаус


Замъкът Бландингс и други истории
Той или беше на сто и петдесет години, но младолик, или на сто и десет, но съсипан от тревоги.
Пелъм Гренвил Удхаус


Скрито - покрито
Господин Молой поразително приличаше на атлет, който финишира след непосилно маратонско бягане. Косата му беше разрошена, от потта и праха по лицето му се стичаха кални вадички, краката му не бяха в синхрон с тялото, поради което изглеждаше, че той се движи едновременно в няколко посоки. Безпристрастният наблюдател неизбежно би съжалил тази развалина, която навремето е била добре сложен мъж.
Пелъм Гренвил Удхаус


Ъкридж и неговият колеж за кучета
Обядвахме за моя сметка в ресторант „Пал Мал“ и тъкмо излизахме, когато един голям и лъскав автомобил отби до тротоара, а шофьорът скочи от седалката, отвори капака на двигателя и започна да бърника вътре с чифт клещи в ръце. Ако бях сам, щях да се задоволя само с небрежен, бегъл поглед и да отмина, но за Ъкридж гледката как някой друг работи винаги представляваше неустоим интерес, затова той ме хвана за ръката и ме поведе да помагам в оказването на морална подкрепа на труженика.
Пелъм Гренвил Удхаус


Смърт в Маркет Бейсинг
Стаята приличаше на нещо като кучешка колиба, измислена от строителите на апартаменти за подслоняване на човешки същества.
Агата Кристи


1984
Беше горещо като в пещ.
Джордж Оруел


Маскарад
Светкавиците опипваха зъберите, както старец се мъчи да изчовърка заседнало семенце на къпина от изкуственото си чене.
Тери Пратчет