мистично
мисъл
Всеки живее в отделна действителност.
Шърли Маклейн


Аз и ти през зимата
Дните се точат, със зрънце пораснали.
Нощите стапят се, неуловими.
Бианка Габровска


Бащите
Приятелю, бащите не умират.
А само си отиват в своя свят.
Бианка Габровска


Изворът на доброто
Всичко, което е извън нас и вътре в нас, което ни заобикаля, представлява форма, чрез която се изявява Великото Разумно Начало.
Петър Дънов


Изворът на доброто
Има един господар в света. Това е Бог – Единствената Реалност, на която човек може да се моли, от която всичко може да получи.
Петър Дънов


Изворът на доброто
Силата на човека се заключава във вярата му в Божествения порядък.
Петър Дънов


Изворът на доброто
Бог външно се отдалечава от нас, за да не ни смущава, а вътрешно влиза в нас, за да ни насърчава.
Петър Дънов


Изворът на доброто
Всяка душа е специфична форма, чрез която се проявява Божественото съзнание. Затова Бог бди над всяка форма като нежно цвете, за да се прояви чрез нея Божественото.
Петър Дънов


Изворът на доброто
Обръщайте внимание на малките подтици, на малките мисли и чувства, които се явяват у вас – в тях е Бог.
Петър Дънов


мисъл
Знам, че Бог не би ми дал товар, който не мога да понеса. Понякога обаче ми се иска да не ми се доверява толкова много.
Майка Тереза


Мисли от сърцето
Живот след живот, вие сте сияен дух - прекрасна светлина. Понякога се въплъщавате на тази планета и скривате светлината си. Но нея винаги я има. Освобождавайки се от ограниченията си, признавайки истинската красота на същността си, вие засиявате ярко. Вие сте любов. Вие сте енергия. Вие сте дух. Вие сте искрящият дух на любовта. Нека любовта ви пръска светлина.
Луиз Хей


Дао Дъ Дзин
Дао, което може да се назове,
не е постоянно Дао.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Безименното
е начало на Небето и Земята.
Притежаващото име
е майка на всички неща.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
От една дълбочина към друга по-дълбока –
врата на всяка тайна.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Дао е пусто,
но използването му е неизчерпаемо.
Лао Дзъ


Гитанджали
Безкраен ме създаде ти — такава бе волята ти. Толкоз пъти вече изцеждаш този крехък съд и с пресен живот го пълниш винаги.
Рабиндранат Тагор


Гитанджали
Неспирните ти дарове стигат до мен само през моите невзрачни шепи. Минават вечности, а ти все лееш и все остава място за доливане.
Рабиндранат Тагор


Гитанджали
Знам, че от песнопението ми извличаш радост. Знам, че единствено като певец пристъпвам в светостта ти.
Рабиндранат Тагор


мисъл
Приятелството е като една душа в две тела.
Аристотел


мисъл
Времето е в нас и ние сме във времето.
Васил Левски


Дао Дъ Дзин
За тези трите
не може да се пита по-нататък,
защото се сливат в едно.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
То е безкрайно
н не може да се назове,
връща се към непредметността.
Наричам го
форма на безформеното
образ на непредметното.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Ето защо,
е неясно, мъгляво
срещам го,
а не му виждам лицето.
Лао Дзъ


ДАО-то на Пух
„Сега не е най-подходящото време да се прави това! Я по-добре да тръгна натамГ' Нещо подобно. Когато постъп­вате по такъв начин, хората могат да кажат, че имате нещо като Шесто Чувство. А всъщност това е Чувст­вителност към Обстоятелствата. Съвсем естестве­но. Странното е само когато не се вслушвате.
Бенджамин Хоф


Залутани птици
Аз теб съм любил винаги в стотици образи и времена,
век подир век, в рождение подир рождение.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Смирения венец от песни, който сърцето ми ти сплете,
ти милостиво носеше на шията си
век подир век, в рождение подир рождение.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
През нощта, когато морната челяд на прахта
се върна пак в прахта, ритмичният й дъх те докосна
със спокойното и широко майчинство на земята.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Цяла вечност ти притискаше ухо върху земята,
вслушвайки се в хода на невидимия пришелец,
при чийто допир тишината лумва в музика.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Печалният ти поглед ще ме следва в дългите ми лутания.
Върху сърцето ми ще легне сянката на булото ти.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Пръстите на звездите нощем галят сънищата ми.
Те знаят моето предишно име.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Безкрайният живот не ще остане никога обвързан
в неизменните вериги на безсмъртието,
а ще препуска от смърт до смърт към нови
безбройни храмове на светлината
във вечното си странстване на любовта.
Рабиндранат Тагор


Гневът на демонския крал
Мисля, че ще е безопасно да заявим, че колкото повече се сливаш с един бог, толкова по-малко оставаш ти.
Реймънд Фийст


мисъл
Вечната загадка на света е неговата познаваемост.
Алберт Айнщайн


мисъл
Особено изглежда нашето положение на тази земя. Всеки от нас се появява тук не по собствено желание и без да е молил за кратък престой, без да знае защо и за какво, във всекидневния живот ние само чувстваме, че човек е тук заради другите, заради тези които обича и много други свързани с него човешки същества.
Алберт Айнщайн


мисъл
Човек започва да живее тогава, когато може да живее извън себе си.
Алберт Айнщайн


Мактуб
„Животът е тези стени, а съдбата е този вик, който всеки от нас прави — казал овчарят. — Всичко, което ние правим, се отразява в Неговото сърце и се връща към нас в същия вид. Бог е ехото на нашите собствени дела“.
Паулу Коелю


ДАО-то на Пух
Наслаждението от процеса е тайната, която заличава митовете за Голямата Награ­да и Пестенето на Време. Може би това ще помогне за обяснението на всекидневната значимост на думата Дао, Пътя.
Бенджамин Хоф


Портетът на Дориан Грей
Изкуството има външна форма и вътрешен смисъл.
Оскар Уайлд


ДАО-то на Пух
Като тишина след глъч или прохлад­на бистра вода през горещ летен ден Празнотата про­чиства разхвърляния Ум и зарежда батериите на духов­ната енергия.
Бенджамин Хоф


Портетът на Дориан Грей
Една от най-големите тайни на живота е умението да лекуваш душата си с преживявания и да оставяш душата ти да те лекува от преживяванията.
Оскар Уайлд


Дао Дъ Дзин
О неясно, о мъгляво,
в тебе има образи.
О мъгляво, о неясно,
в тебе има вещи.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
От древността до днес
неговото име не е изчезнало.
Чрез него
знам началото на нещата.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който умее да завързва,
не употребява въже.
но да се отвърже е невъзможно.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Мъдрецът винаги е способен па спаси човека,
ето защо за него няма ненужен човек.
Той винаги е способен да спаси вещта,
ето защо за него няма ненужна вещ.
Това се нарича просветеност.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Ето защо
добрият е учител на лошия,
а лошият е негов спасителен обект.
Ако лошият не цени своя учител
и добрият не обича своя обект,
макар и да се считат за умни -
са глупави.

Това се нарича дълбока тайна.
Лао Дзъ


Вещици в чужбина
Но бедата била там, че невежеството ставало все по-интересно, особено онова очарователно невежество за големи и важни неща като материя и сътворение.
Тери Пратчет


Вещици в чужбина
Историите — големи развяващи се панделки от оформено пространство-време — са се размотавали и развивали около Вселената от самия момент на началото. И са еволюирали. Най-слабите са умрели, най-силните са оцелели и чрез преразказването им са натрупали маса… Истории, усукващи се и носещи се сред тъмнината.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Дните спокойно отминаваха един подир друг. Преди много време, в самото начало на мултивселената, те се бяха опитали да отминават всичките едновременно, но нещо не се беше получило.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Животните имат умове. Хората също имат умове, въпреки че са като неясни мъгливи неща. Дори насекомите имат умове, малки остри късчета светлина сред мрака на безсмислието.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Вярвам, че чух глас, който прониква отвъд неугледната коруба на думите и казва неща, които аз съм искал да кажа, но не съм имал майсторството да ги постигна.
Тери Пратчет


Смъртта на лорд Еджуеър
Мъртвите говорят. Да, понякога и мъртвите могат да говорят.
Агата Кристи


Вещици в чужбина
А на падащите звезди не им пука за твоите желания. Магията не прави нещата по-добри и всеки, пъхнал ръка в огъня, се изгаря.
Тери Пратчет


Вещици в чужбина
Невидимите хора знаеха, че щастието не е естествено състояние на човечеството и че никой не може да им го поднесе на тепсия.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Времето е подобно на гума — може да се разтегля, докато му прилегне на човек.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Когато е замесен пръстът на съдбата, не е нужно да търсиш хората. Просто стой и ги чакай там.
Тери Пратчет


Посестрими в занаята
Дънерите на дърветата се тълпяха толкова близо до пътеката, сякаш искаха да я заличат напълно.
Тери Пратчет


Алхимикът
А сънищата не са нищо друго освен Божията реч. Когато Бог говори на Световния език, мога да тълкувам. Когато обаче говори на езика на собствената ти душа, само ти можеш да разбереш.
Паулу Коелю


Алхимикът
Всеки от нас, когато е съвсем млад, знае каква е Личната му легенда.
Паулу Коелю


Алхимикът
И когато силно искаш нещо, цялата Вселена ти съдейства, за да постигнеш желанието си.
Паулу Коелю


Алхимикът
Съществува език, който е отвъд думите.
Паулу Коелю


Парчета скършена корона.
Там някъде съществуват непонятни за теб сили.
Реймънд Фийст


Алхимикът
Настъпи дълбоко мълчание, като че ли целият град беше заспал.
Паулу Коелю


Алхимикът
Вселената е създадена, за да говори на език, който всички да разбират, но той е бил забравен.
Паулу Коелю


Алхимикът
Ако можех, щях да напиша огромна енциклопедия за думите „късмет“ и „съвпадение“. С думи като тези е написан Световният език.
Паулу Коелю


Алхимикът
Колкото повече се доближаваме до мечтата си, толкова повече Личната легенда се превръща в смисъл на живота ни.
Паулу Коелю


Алхимикът
Всеки път, когато гледаше морето или огъня, бе в състояние да мълчи часове наред, без да мисли за нищо, потънало в необятността и силата на природните стихии.
Паулу Коелю


Алхимикът
Момчето започваше да осъзнава, че предчувствията са мигновено потапяне на душата във Всемирния поток на живота, където историята на всеки човек е част от едно цяло, така че всичко можем да разберем, защото всичко е написано.
Паулу Коелю


Алхимикът
Страхуваме се единствено да не загубим това, което притежаваме, било то животът ни или пък градината ни. Но този страх ще премине, когато разберем, че собствената ни история и историята на света са написани от една и съща Ръка.
Паулу Коелю


Алхимикът
Когато желаеш нещо от цялото си сърце, ти се приближаваш до Всемирната душа.
Паулу Коелю


Алхимикът
Всичко, което се намира под и на повърхността на Земята, непрекъснато се променя, защото Земята е жива и също притежава душа.
Паулу Коелю


Алхимикът
Научих, че светът има Душа и че който разбере тази Душа, ще разбере езика на нещата.
Паулу Коелю


Алхимикът
Пустинята изпълва с видения сърцата на хората.
Паулу Коелю


Алхимикът
Всеки човек, който отвори книга на някаква страница или погледне ръцете на хората, полета на птиците, картите за игра или пък нещо друго, би могъл да намери връзка със събитието, което изживява в момента.
Паулу Коелю


Алхимикът
Хората са тези, които, наблюдавайки нещата, разбират по какъв начин да достигнат до Всемирната душа.
Паулу Коелю


Алхимикът
А Бог рядко показва бъдещето, и то само когато това бъдеще е написано, за да бъде променено.
Паулу Коелю


Алхимикът
И всички ние знаем, че този, който вярва на сънищата, умее и да ги тълкува.
Паулу Коелю


Алхимикът
Всичко е гравирано върху Всемирната душа и ще остане там завинаги.
Паулу Коелю


Алхимикът
Съществува само един начин да научиш нещо — отговори Алхимикът. — И това е действието. Именно пътуването те научи на всичко, което трябва да знаеш.
Паулу Коелю


Алхимикът
Мъдреците са разбрали, че естественият свят е само образ, копие на Рая.
Паулу Коелю


Алхимикът
Ала ти си в пустинята. Потопи се тогава в нея. Тя ще ти помогне да разбереш както света, така и всяко друго нещо на повърхността на земята. Дори не е нужно да разбираш пустинята: достатъчно е да насочиш вниманието си към една песъчинка и ще видиш в нея всички чудеса на Сътворението.
Паулу Коелю


Отвори сърцето си
Страхът изчезва в несигурността на бъдещето.
Аджан Брам


Отвори сърцето си
Когато спрем да контролираме, оставайки потопени в текущото и отворени за несигурността на бъдещето, ние се избавяме от плена на страха.
Аджан Брам


Затъпяване - скритата цел на държавното образование
Наближава моментът, в който нашата култура ще трябва да усвои мъдростта на нематериалния живот.
Джон Гатоу


Затъпяване - скритата цел на държавното образование
Институциите са идеи, които са се сбъднали и в чиято услуга всички служители се превръщат в мегафони.
Джон Гатоу


Затъпяване - скритата цел на държавното образование
Сякаш когато се погрижиш за собствените си дела, успяваш по магически начин да се погрижиш и за общността.
Джон Гатоу


Затъпяване - скритата цел на държавното образование
Една централно излъчвана отрова може да отрови всички ни само в условията на централизирана пирамидална ортодоксалност.
Джон Гатоу


Маскарад
Щом някакво пространство бъде закрито отвсякъде, то се превръща в отделна Вселена. И някои неща остават в нея като уловени в капан.
Тери Пратчет


Маскарад
Понякога времето не стига за нищо освен бърз полет над логиката. Доверяваш се на опита, интуицията и изострения усет, за да прескочиш направо към извода.
Тери Пратчет