логично
Дао Дъ Дзин
Който не знае постоянното,
постъпва безразсъдно -
неблагополучно.
Който знае постоянното,
е всеобхватен.
Всеобхватният
е справедлив.
Справедливият
става господар.
Господарят
следва Небето.
Небето
следва Дао.
Дао е вечно
/за такъв господар/
до края на живота
няма опасност.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който се е повдигнал на пръсти,
не може дълго да стои.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който прави големи крачки,
не може дълго да върви.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който се уповава само на своите очи
недовижда.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който се самопредставя,
не блести.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който се хвали,
не се прославя.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който напада,
няма успех.
Лао Дзъ


Дао Дъ Дзин
Който се гордее,
не може да е старши.
Лао Дзъ


Посестрими в занаята
Значи казваш, че реалността е съставена единствено от безсилни думи. Следователно, думите са действителността. Но могат ли да се превърнат в история?
Тери Пратчет