любовно
Саморасляци
Любов като излишна обиколка.
Радой Ралин


Отстояване на празното пространство
Довиждане
до нови разстояния,
сближени от
пропусната целувка,
преплетени чрез
отчуждени думи,
втъкани в пауза:
безсилие
от обич.
Станка Бонева


Залутани птици
Вестта за моята любов кръжи сред пролетните цветове.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Ний с теб доплавахме по две сродени течения на любовта,
които бликат от най-съкровените недра на Безначалното.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Сърцето ми бе пръснато на късове —
ти ги събра в ръка и ги наниза в наниза на любовта.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Твойта любов ме потопи в дълбоката несрета.
Когато вдигнах поглед, аз видях, че съм, пред прага ти.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Ония, които ме обичат, не знаят,
че тяхната обич те води в сърцето ми.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Ти ще ме водиш от една звезда към друга,
за да ме будиш в нови и нови утрини на любовта.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Твоята обич влече прилива на битието ми през лабиринта
от каналите на нов живот към безпределните ти светове.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Може любимите ти да те изоставят, но ти не се коси, мое сърце.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
В гъстеещата нощ грабни сърцето ми
и с него си играй както поискаш.
Рабиндранат Тагор


Залутани птици
Крепко ме привържи към себе си със нищото.
Аз ще се просна в твоите нозе и ще притихна.
Рабиндранат Тагор


Посестрими в занаята
Деветдесет процента от истинската любов е остро, изгарящо ушите притеснение.
Тери Пратчет


Алхимикът
Обичам те, защото цялата Вселена ми помогна да стигна до теб.
Паулу Коелю