колебливо
Алхимикът
Трябваше да избира между онова, с което бе свикнало, и онова, което би искало да има.
Паулу Коелю


Маскарад
Изпадна в интелектуално затруднение. Подозираше, че такова нещо не би трябвало да се случва, обаче не беше уверен.
Тери Пратчет