гордо
мисъл
Аз не съм Атинянин или Грък, аз съм гражданин на света. (думи на Сократ, цитирани от Плутарх)
Сократ


Дао Дъ Дзин
Именно защото няма излишък,
може с малко -
не създава ново.
Лао Дзъ


Залутани птици
Океане велик от неща, в тъмнината на твоите дълбини,
казват, имало перли и бисери неизброими.
Много вещи гмурци неуморно ги дирят.
Ала аз не желая да бъда сред тях.
Рабиндранат Тагор


басни
Лисицата се присмяла на лъвицата, че през цял живот ражда само едно. Лъвицата отговорила: „Едно, но лъв.”
Езоп


Парчета скършена корона.
Дългът не може да съществува без вяра.
Реймънд Фийст