гневно
Трагедия в три действия.
— Развратници — тросна се Ег. — Да, такива са!
— Не бива да си служиш с тая дума, скъпа моя.
— Какво да правя, като не мога да измисля по-лоша.
Агата Кристи


Трагедия в три действия.
— Разбирате. Не може да не разбирате. Непременно е заради някаква жена. Той ме харесваше… зная, че ме харесваше. Някоя от тия двете снощи трябва да е забелязала това и е решила да ми го отнеме. Аз мразя жените. Мръсни гадини са те.
Агата Кристи