духовно
ДАО-то на Пух
Като тишина след глъч или прохлад­на бистра вода през горещ летен ден Празнотата про­чиства разхвърляния Ум и зарежда батериите на духов­ната енергия.
Бенджамин Хоф


Дао Дъ Дзин
О неясно, о мъгляво,
в тебе има образи.
О мъгляво, о неясно,
в тебе има вещи.
Лао Дзъ


мисъл
Препятствията, мъчнотиите, които имате, това са камъните, от които ще образувате стъпала, за да се повдигнете. Ако светиите не бяха имали страдания, никога не биха достигнали до тази Божествена пълнота, която имат.
Петър Дънов