Какво каза Владимир Илич Ленин

      
Докато народът е непросветен, от всички изкуства за нас най-важни са киното и цирка.
      
Капиталистите са готови да ни продадат и въжето, на което ще ги обесим.