Какво каза Васил Левски

      
Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си.
      
Без изпит не е приет никой.
      
Без революция сме загубени во веки веков.
      
Близо е времето вече — българинът не ще бъде роб, а свободен.
      
Бързата работа ялова излиза.
      
Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.
      
Времето е в нас и ние сме във времето.
      
Всекиму ще се държи сметка за делата.
      
Дела трябват, а не думи.
      
Които искат да умрат за отечеството си, да бъдат готови.
      
На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел
      
Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.
      
Не си народен: виждаш народното зло и не го казваш.
      
Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.