Какво каза Уилям Шекспир

      
Да имах силата на някой бог,
източила бих вдън земя морето,
преди да глътне кораба и тези,
които бяха в него!
      
Успокой се
и утеши доброто си сърце:
не е пострадал никой.