Какво каза Шърли Маклейн

      
Всеки живее в отделна действителност.
      
Уча се да отказвам неща, които биха довели до успех, ако условието е да заплатя с вътрешното си спокойствие.
      
Там, където няма съпротивление, няма и вреда.