Какво каза Рене Декарт

      
Всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми.
      
За този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява от колкото да заучава.
      
Интелектът - това е страст.
      
Надеждата - това е стремление на душата да убеди себе си в това, че желаното се сбъдва... Страхът - това е склонност на душата.
      
Надявам се, че хората, ръководени от своят природен здрав смисъл, съдят по-правилно, отколкото вярващите само в стариини книги.
      
Няма нищо, което да е толкова отдалечено от нас, че да не можем да го достигнем, или пък да е така спотаено, че да не можем да го открием…
      
Отчаяние - това е страх без надежда.
      
Повечето книги са така написани, че след прочитането на няколко пасажа и разглеждането на няколко картинки, вече знаеш цялата информация в тях. Всичко останало, което се съдържа в тези книги е само за запълване на хартията.
      
Разум - това е увеличителното стъкло, което, възпламенявайки, самото то остава хладно.