Какво каза Петя Дубарова

      
Тези, които завиждат, се в болни превръщат,
те от завиждане своите нерви рушат;
      
тези, които завиждат, се винаги мръщят
дето успех е проправил към някого път.
      
Много успехи в живота и много победи,
с тях неотлъчно се движи и злобата зла,
      
радват се всички и все някой с яд ще погледа,
топлата радост на друг щом е дала крила.
      
Тези, които завиждат, се в болни превръщат —
всичко човешко, завиждат ли, лудо рушат,
чистите мисли и здраве, добро се не връщат,
злоба и завист в сърцето проправят ли път.