Какво каза Милена Лилова

      
В едно шумно и южно пристанище,
моя късна любов, ще те чакам.
      
Седем кораба бели ще срещна,
седем кръгли луни ще изпратя.
Кипарисите, черни вдовици,
седем песни по нас ще изплачат,
седем вятъра в седем посоки
ще разпратя за тебе да питат.
      
Седем млади жениха ще върна
седем сватби да вдигнат без мене
и ще чакам, любов, ще те чакам...
      
В седем димни таверни ще пием
чаша евтино вино със всеки,
седем нощи, любов, ще танцуваме,
ще танцуваме там, на пазара.
      
Ти под черни платна ще пристигнеш.
      
А под осмата кръгла луна
седем вятъра с флейти ще свирят.
Оплаквачките с весели песни,
седем дни само нас ще прославят.
      
Ти зад седем морета се бавиш,
седем рани те водят при мене,
че от всичките шумни пристанища
само в моето има спасение.