Какво каза Майка Тереза

      
Хората са неразумни, нелогични и егоистични,
въпреки това, обичай ги.
      
Когато вършиш добро, ще ти припишат
егоистични мотиви и задни мисли,
въпреки това, прави добро.
      
Когато имаш успехи, печелиш фалшиви
приятели и истински врагове,
въпреки това, имай успехи.
      
Доброто, което правиш, утре ще бъде забравено,
въпреки това прави добро.
      
Честността и откритостта те правят уязвим,
въпреки това, бъди честен и открит.
      
Това, което си построил с дългогодишна
работа, може да бъде разрушено за една нощ,
въпреки това продължавай.
      
Твоята помощ наистина е нужна, но хората
може би те нападат, защото им помагаш,
помогни им въпреки това.
      
Дай на света най-доброто от себе си, и те ще
извадят зъбите ти, въпреки това, дай на света най-доброто от себе си
      
Прави така, че всеки, който дойде при теб, когато си тръгва да се чувства по-добре и да е по-щастлив.
      
Знам, че Бог не би ми дал товар, който не мога да понеса. Понякога обаче ми се иска да не ми се доверява толкова много.
      
Ако твърде много съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш.
      
Добрите думи може да са кратки и лесни за казване, но ехото им е наистина безкрайно.
      
Едно радостно сърце се ражда най-често от сърце, което гори от любов.
      
Всички сълзи са изплакани от сбъднати мечти.
      
Радостта е мрежата на любовта, която улавя душата.
      
Самотата и чувството, че си нежелан, са най-голямата бедност.
      
Всяко дете е безценно, защото всеки човек е Божие създание.
      
Само жената може да създаде семейството. Но семейството може да бъде и разрушено от нея.
      
Ние мислим, че любовта е нещо интимно, но тя е пълна откритост.