Какво каза Кристина Росети

      
Тишината е по-мелодична от всяка песен.
      
Кой е виждал вятъра? Нито аз, нито вие. Но когато листата потрепват, вятърът минава от там. Кой е виждал вятъра? Нито вие, нито аз. Но когато дърветата кланят главите си, вятърът минава.
      
Сърцето ми е птица пееща
с гнездо над кипнала вълна;
      
сърцето ми е тежка ябълка,
потънала във светлина;
      
дъга в морето е сърцето ми,
дъга над сините вълни;
      
дочака любовта сърцето ми
и радост тя му отреди.
      
Вдигнете ме на трон и морава
завеса да се спусне там,
и нека сто очи паунови
да блеснат като в древен храм;
по трона изсечете гълъби,
ковете сребърни цветя
и златни гроздове; живота ми
се ражда днес от любовта.