Какво каза Конфуций

      
Три пътя има човек за да постъпва разумно. Първият най-благородният е размишлението. Вторият - най-лекият е подражанието. Третият - най-горчивият е опитът. Този, който се учи, без да размишлява изпада в заблуждение. Този който размишлява и не желае да се учи се оказва в затруднение.
      
Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.
      
Не се безпокой затова, че хората не те познават. Безпокой се затова, че ти не познаваш хората.
      
Почтителният син е този, който огорчава баща си и майка си само със своите болести.
      
Когато не познават далечните мисли, то не могат да избягнат близките огорчения.
      
Не прави на другите това, което не би искал да изпиташ сам.
      
Да знаеш какво трябва да направиш и да не го правиш е най-лошата страхливост.
      
Този който желае да запази имането на другите хора вече е запазил своето собствено.
      
Пет неща съставят съвършената добродетел: сериозност, щедрост на душата, искреност, усърдие и доброта.
      
Най-великата слава не е в това никога да не грешиш, но е в това да умееш да се вдигнеш всеки път, когато падаш.
      
Благородният мъж винаги мисли за добродетелта, простолюдието мисли за удобството.
      
Да се пребориш с лошите си навици е по-лесно днес, отколкото утре.
      
Не се огорчавам ако хората не ме разбират, огорчавам се, ако аз не разбирам хората.
      
Който постига новото разбирайки и пазейки старото, той може да бъде учител.
      
Мълчанието е верен другар, икойто никога няма да ти измени.
      
Мъдрият не познава вълнението, човечният не познава грижата, смелият не познава страха.
      
Когато изхождат само от изгодата си, умножават злобата.
      
Който е пълен с милосърдие непременно притежава мъжество.
      
От всички престъпления най-тежкото е безсърдечието.
      
Единствената истинска грешка е да не поправяш своите минали грешки.