Какво каза Карл Юнг

      
Срещата на два характера е като взаимодействието между две химически вещества: ако има реакция и двете се трансформират.