Какво каза Жул Анри Поанкаре

      
Математиката е изкуството да се назовават различни неща с едни и същи имена.
      
Науката е гробище на хипотезите.
      
Който иска да намери нещо, той трябва да мисли за нещо друго.