Какво каза ЯП

      
През Януари любовта ни свари
в прегръдките на Февруари

Март отрече да е пил
по този случай с Април

Май май се ослушва
и при Юни се гушва

Юли здравата ревнува
и с Август тръгна да пътува

Започна да учи Септември
и все поглежда към Октомври

Ноември взе да се вълнува
и с Декември започна да пирува ...