Какво каза Фридрих Ницше

      
Това, което не може да ме убие, ще ме направи по-силен.