Какво каза Франсоа Рабле

      
Детето не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да запалим
      
Ако не желаеш да виждаш повече глупаци, първата ти работа е да счупиш огледалото.
      
Апетитът идва с яденето.
      
Всеки, встъпващ в брак, трябва да бъде съдия на собствените си намерения и да се съветва единствено със себе си.
      
Въпросът не е в това да бягаш бързо, а да избягаш по-рано.
      
Който притежава търпение, може да постигне всичко.
      
Пия не повече от сюнгер.
      
По-добре е да пишеш смеейки се, отколкото обливайки се в сълзи, понеже смехът е черта, характерна само за човека.
      
Разумът на човека е по-силен от юмруците му.
      
Смехът е в същността на човека.
      
Стари пияници се срещат по-често, откокото стари лекари.
      
Човек струва толкова, на колкото сам се оцени.