Какво каза Фьодор Достоевски

      
Ако Исус няма нищо общо с Истината и Истината няма нищо общо с Исус, то аз предпочитам да бъда с Исус, отколкото да бъда с Истината.
      
Великодушното сърце може да заобича от състрадание.
      
Времето е отношението на битието към небитието.
      
Глупак, който осъзнава, че е глупак, вече не е глупак.
      
Животът е разбираем само ретроспективно.
      
Животът е пълен с комизъм, и е величествен само в своя вътрешен смисъл.
      
Красотата ще спаси света.
      
Много хора са честни, само защото са глупаци.
      
Не трябва да обичаш това, което не познаваш.
      
Нещастието е заразна болест. Нещастните и бедните трябва да странят един от друг, за да не се заразят още повече.
      
Радвайте се на живота, а не на неговия смисъл.
      
Умната жена и ревнивата жена са две различни неща.