Какво каза Емил Зола

      
Ако накарате истината да замълчи и я погребете дълбоко под земята, тя ще поникне, набрала такава експлозивна сила, че ще помете всичко по пътя си.
      
В твореца има двама души — поет и занаятчия. Един се ражда поет, а друг става занаятчия.
      
Истината е в настъпление и нищо няма да я спре.
      
По мое мнение не може да твърдите, че сте видели нещо, преди да сте го фотографирали.
      
Художникът е нищо без талант, а талантът е нищо без труд.