Какво каза Декарт

      
Умът е градина, в която волята е господар.
      
Математиката познава много изкусни изобретения, които могат да бъдат полезни както за задоволяване на желаещите да се учат, така и за развитието на всички знания, облекчавайки труда на човека.
      
Всеки проблем, който разреша, става правило, което в последствие ми помага да реша други проблеми.
      
Няма нищо, което да е толкова отдалечено от нас, че да не можем да го достигнем, или пък да е така спотаено, че да не можем да го открием.
      
Мисля, следователно съществувам!