Какво каза Алфонс Доде

      
Дните са така дълги, а годините така кратки.
      
Книгите - най-добрите приятели. Към тях може да се обръщаме във всички трудни моменти от живота. Те никога не ни предават.
      
Когато на душата ни е тъжно, чуждото щастие е болезнено за гледане.
      
В какво биха се състояли заслугите, ако героя никога не е изпитвал страх?
      
Ненавист - това е гневът на слабите.
      
Опасност - опиянение, което отрезвява.
      
Славата бяга от тези, които я придобиват със нисши средства.
      
Хората се стараят, но не стават по зрели. (Хората се стараят, но не порастват.)
      
Най-добрия способ да внушите на друг човек идея, е да го накарате да повярва, че идеята идва от него.
      
Презрение - маска, която прикрива нищожество, понякога душевна мизерия: презрението е признак за недостатъчно доброта, ум и разбиране на хората.
      
О, сладко е да се пие от великата чаша на популярността, но е тежко, когато тя се счупи.
      
Стила балсамира литературното произведение.
      
Удачно е да се смееш само на тези недостатъци, които ги нямаш в самия себе си.