Какво каза Александър Сергеевич Пушкин

      
Завистта е сестра на съревнованието.
      
Злословието дори и без доказателства оставя почти вечни следи.
      
Неуважението към предците е първият признак на безнравствеността.
      
Опознаеш ли човек, не може да не го намразиш.
      
Приказката е лъжа, но в нея има истина.
      
Учените са много, умните хора малко.
      
Хората никога не са доволни от настоящето и, имайки малко надежди за бъдещето, украсяват невъзвратимото минало с всички цветове на въображението си.