Какво каза Алберт Швайцер

      
На двадесет години всеки от нас има лице, дадено му от Бог; на четиридесет — лицето, което ни е дало животът; на шестдесет — лицето, което сме заслужили.
      
Знанията ми са песимистични, но вярата ми е оптимистична.
      
Етиката е безгранична отговорност за всичко живо.
      
Щастието не е нищо друго освен добро здраве и лоша памет.
      
Успехът не е ключът към щастието – щастието е ключ към успеха. Когато правим това, което обичаме, със сигурност ще успеем.
      
Личният пример не е просто най-важното средство, с което можем да влияем на другите. Той е единственото средство.
      
Има два начина за бягство от нещастията в живота: котките и музиката.