Рекурсивен алгоритъм за изчисление на комбинации

Това е превод на C# от Recursive Combination Algorithm
 


using System;

namespace Tascs
{
  class MainClass
  {
    static void comb(int n, int r, int[] arr, int sz) {
      for (int i = n; i >= r; i --) {
        // choose the first element
        arr[r - 1] = i;
        if (r > 1) { // if still needs to choose
          // recursive into smaller problem
          comb(i - 1, r - 1, arr, sz);
        } else {
          // print out one solution
          for (int ii = 0; ii < sz; ii ++) {
            Console.Write (arr[ii]);
            Console.Write (" ");
          }
          Console.WriteLine ();
        }
      }
    }

    public static void Main (string[] args)
    {
      Console.WriteLine ("Input number:");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine ());
      Console.WriteLine (N);
      int K = 2;

      int[] arr = new int[K];
      comb(N, K, arr, K);
    }
  }
}