Въведете въпрос, изречение
и jinnee ще отговори ...
мисъл


На живите дължим уважението, на отишлите си от този свят – истината!