Въведете въпрос, изречение
и jinnee ще отговори ...
Трагедия в три действия.


Комплексът за малоценност е много интересно нещо. Той стои в основата на сума престъпления. Стремеж към самоизтъкване.