Въведете въпрос, изречение
и jinnee ще отговори ...
Вещици в чужбина


Единствената възможност да се постегне това място беше с лопата или — за предпочитане — с клечка кибрит.