Въведете въпрос, изречение
и jinnee ще отговори ...
Смърт в Маркет Бейсинг


От вас зависи дали тя ще обърне сърцето си към вас и ще забрави.