Въведете въпрос, изречение
и jinnee ще отговори ...
ДАО-то на Пух


Когато разчитаме на Вът­решната Природа, тя не може да бъде излъгана. Много хора обаче нито се вглеждат, нито се вслушват в нея и следователно не разбират и себе си особено добре. А щом не се разбират достатъчно, те не уважават и себе си достатъчно, поради което се влияят лесно от други.